مام پلاسدست ورزی علوم و ماکت سیارات

منتشر شده توسط mamplus1 در 1399/04/10
5a51afc9-48dd-4d5a-98c5-106ada7d7ae0.png
0 م. مشهدی،دانش آموخته ی فیزیک حالت جامد
این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات

ویژگی های پست :

    مشاهده نظرات
علوم چهارم ابتدایی سیاره ها ستاره ها آسمان نورشب نور خورِشید گرانش زحل زنگ علو مخلوط درزندگی انرژی نیاز هر روز انرژی الکتریکی.گرما و ماده سنگ ها آسمان در شب بدن ما بی مهره ها
;