مام پلاسآموزش و تسهیل سینه خیز

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/18

از این تمرین برای آموزش سینه سخیز،وزن انداختن روی دست ها و چرخش کمر اشتفاده کنید که مقدمه الگ.های حرکتی بالاتر مثل چهار دست وپا و... می باشد


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;