مام پلاستسهیل نشستن و تقویت عضلات تنه

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/16

مانند بالا کودک رت در حالت نشسته قرار دهید و به کمک میله ایی چوبی مودم را به اطراف حرکت دهید.


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;