مام پلاستقویت عضلات تنه و تسهیل نشستن در کودک

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/16

کودک را در حالت نشسته روی توپ قرار دهید و از قسمت پااین ستون فقرات و لگن کودک را محکم حمایت کنید و به آرامی به اطراف حرکت دهید. این تمرین باع تقویت عضلات تنه و ستون فقرات می گردد و به نشستن کودک کمک می کند.همچنین باعث بهبود تعادل درحالت نشسته و ایجاد الگوی نشستن نیز می باشد


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;