مام پلاسآموزش نشستن

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/16

کودک را در حالت نشسته قرار دهید و ازناحیه پایین کمر و لگن گرفته و به ارامی به اطراف حرکت دهید.این تمرین باعث تقویت عضلات تنه و بهبود تعادل در حالت نشستن می گردد.به شکل گیری الگوی نشستندر کودک هم کمک زیادی می کند


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;