مام پلاستسهیل نشستن

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/16

کودک را روی سطح متحرکی قرار دهید و به آرامی به اطراف حرکت دهید.این تمیرن باعث افزایش قدرت عضلات تنه می گردد.همچنین به شکل گیری الگوی نشستن کمک می کند


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;