مام پلاسآموزش و تسهیل چهاردست وپا

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/20

آموزش چهاردست و پا رفتن.مانند تمرین بالا انجام دهید.این تمرین باعث شکل گیری الگوی چهار دست وپا می شود


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;