مام پلاسواژه سازی (پسوند خانه در کلماتی مثل داروخانه)

منتشر شده توسط mamplus1 در 1399/03/19

واژه سازی (پسوند خانه در کلماتی مثل داروخانه) فارسی دوم ابتدایی


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;