مام پلاس



الگوی چهاردست وپا

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/16

کودک را درحالت چهاردست وپا روی پای خود قرار دهید و از ناحیه یلگن و کمر کودک را حمایت کنید.این تمرین باعث وزن انداختن روی اندام ها وتقویت اندام ها و ستون فقرات(تنه) میشود همچنین به شکل گیری الگوی چهار دست وپا کمک می کند


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;