مام پلاستدریس زبان

منتشر شده توسط mamplus1 در 1399/04/10
d24231af-0e14-4c0c-8c57-f29e119ae394.png
0 خانم ندا لایقی،آموزگار پنجم ابتدایی
این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات

ویژگی های پست :

    مشاهده نظرات
علوم پنجم ابتدایی چه خبر؟چگونه اجسام پیرامون خود را ببینیم اجزاء مختلف چشم رنگ چشم دیدن شنیدن اجزاء گوش سمعک کم شنوایی حفظ سلامت گوش چشایی احساس مزه ها چشیدن بوئیدن لمس کردن پوست گیرنده های پوست تشخیص حساس ترین نقطه ی پوست علوم پنجم ابتدایی‌ از خاک تا ریشه نقش ریشه در گیاه از ریشه تا ساقه .آوندها نقش آوندها راه ورود هوا به گیاه اعضای رویشی گیاه اعضای زایشی گیاه گلدان خاک کاشت گیاه جدید بکارید و بخورید تاثیر آب در رشد گیاه تاثیر هوا بر رشدگیاه تاثیر نور رکارید و بخورید گلدان خاک کاشت گیاه تاثی عناصر اصلی در رشد گیاه تاثیر آب هوا و نورخورشید درختکاری
;