برای دیدن محتوای سایت روی دکمه دسته بندی کلیک بفرمایید

دسته بندی

Breadcrumbs Image
b270be55-05d3-4dc3-ac25-586b2cb2a7b1.png

دست ورزی در فارسی در مبحث هم خانواده

یادگیری ریشه اصلی کلمات که بچه ها با کشیدن کف دست خودشان و برش و نوشتن کلمات هم خانواده روی هر انگشت میتوانند کلمات هم خانواده زیادی را با این روش بیاموزند... در ادامه مباحث چند راه حل برای یادگیری کلمات هم خانواده رو بررسی کردیم.

راهی برای تدریس واژگان هم خانواده :

*توجه: در دوره ی دبستان، هم خانواده های عربی مورد نظر است اما در این مبحث، من مثال فارسی و عربی را برای شما در نظر داشته ام.

۱. متن ساده ای را که یک یا دو دسته واژه ی هم خانواده و دو یا سه واژه ی ظاهرا هم خانواده داشته باشد در اختیار دانش آموز (دانش آموزان) قرار می دهیم؛

مانند:

من در مدرسه ی خوبی درس می خوانم. با دوستانم از تدریس معلم بهره می بریم. 
ما گفتار خوب و کردار درست را در دبستان می آموزیم. ابتدا سخن گفتن برایمان سخت بود اما حالا خیلی از گفتنی ها را به سادگی بیان می کنیم و از این کار خسته نمی شویم.

۲. از دانش آموزان می خواهیم کلماتی را که حروف مشترک دارند مشخص کنند.

من در _مدرسه ی خوبی _درس_ می خوانم. با _دوستانم_ از _تدریس_ معلم بهره می بریم. 
ما گفتار خوب و کردار _درست_ را در _دبستان_ می آموزیم. ابتدا _سخن_ _گفتن_ برایمان _سخت_ بود اما حالا خیلی از _گفتنی_ ها را به سادگی بیان می کنیم و از این کار _خسته_ نمی شویم.

۳. واژگان شبیه به هم را به کمک دانش آموز از بین آن متن استخراج می کنیم و زیر هم می نویسیم.

مدرسه    درس   تدریس    درست
گفتار      گفتن       گفتنی
سخن    سخت    خسته   

۴. به بچه ها می گوییم از این کلمات شبیه به هم، کلماتی را که دارای ویژگی های زیر هستند، جدا کنند:

الف) حد اقل سه حرف مشترک دارند.

مدرسه    درس   تدریس    درست
گفتار      گفتن       گفتنی
سخت   خسته

ب) هر سه حرف مشترک باید به ترتیب در کلمه قرار گرفته باشند.

مدرسه    درس   تدریس    درست
حرف اول «د»، حرف دوم«ر»، حرف سوم«س».
گفتار      گفتن       گفتنی
حرف اول «گ»، حرف دوم«ف»، حرف سوم«ت».
(در دو کلمه ی «سخت» و «خسته»، حروف به ترتیب قرار ندارند.)

۵. این کلمات باید از نظر معنی به هم مرتبط باشند.

نتیجه:

مدرسه    درس   تدریس    = مربوط به آموزش و از خانواده ی آموزش هستند.
گفتار      گفتن       گفتنی = مربوط به گفتن و از خانواده ی گفتن هستند.
پس این جا دو گروه هم خانواده داریم.
کلمات:      مدرسه    درس   تدریس با هم، و
کلمات :    گفتار      گفتن       گفتنی
نیز با هم، هم خانواده اند.

 چند مثال برای م خانواده 👇👇

در وب سایت مام پلاش ببینید. هم خانواده 

نظم: منظم، بانظم، تنظیم، نظام
ترتیب: مرتب
صبر: صبور، صابر
منتظر: انتظار، ناظر
تعجب: متعجب، عجب، عجیب،عجایب
مشغول: اشغال، شاغل
انتخاب: منتخب
مشورت: مشاوره 
موفقیت: موفق
حرکت: متحرک
سلامت: سالم
وارد: ورود
کتاب: کتب، مکتب
ساکت :سکوت
فکر :افکار، متفکر
بحث :مبحث
عضو :اعضا
تشکر :شکر، شاکر
مشورت : شورا، مشاور
درس :تدریس، مدرسه


برچسب ها

مشاهده نظرات

دیدگاه ارزشمند شما

لطفا فیلدهایی که با * مشخص شده است را پر کنید، آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود