برای دیدن محتوای سایت روی دکمه دسته بندی کلیک بفرمایید

دسته بندی

Breadcrumbs Image

تدریس ترکیب وصفی بهمراه نکات و سوالات درس اول فارسی پنجم ابتدایی

بچه های عزیزم ویدئوی ترکیب وصفی رو با هم ببینیم تا همه خوب بتونیم ترکیب وصفی رو تشخیص بدیم و آزمون درس اول رو حل کنیم.در ادامه بررسی نکات درس اول برای آموزگاران ارائه شده است.

بررسی نکات درس اول

شعر ستايش

نام شاعر : نظامی گنجوی
قالب شعر : مثنوی
به شعر دقت کنید قرار هست چیزهایی که تا الان بچه ها یاد گرفتن رو توی درس پیاده کنیم

متضاد یا مخالف :

واژه هایی که نه فقط از نظر لفظ یکی نیستند بلکه از نظر معنی و مفهوم هم عکس همدیگر هستند
بیت اول رو دقت کنید: ضعیف و توانا
در مورد تعداد جملات تعداد فعلها برای ما مهم است
فعل اصلی ترین قسمت جمله و در واقع کامل کننده جمله است بخاطر همین جمله ای که فعل ندارد اصلا جمله نیست
ولی گاهی اوقات ما کلماتی رو به عنوان جمله حساب می کنیم

بیت اول :

تعداد جملات: ای کسی که همه ی هستی از تو پیدا شده ، خاک ضعیف از تو توانا شده
تنها نکته مهم این شمارش جملات اینه که زمانی که کسی رو صدا کردیم در واقع نوعی جمله درخواستی یا امری یا ..... خواهیم داشت پس این ندا نیز به تنهایی جمله خواهد بود
ادامه رو هم که سالهای قبل یاد گرفتن که هر فعل یک جمله رو تشکیل می دهد

بیت دوم:

متضاد: بیم و امید
تعداد جملات این همه بیم و امید از پی توست ، هم تو ببخشای ، ببخش ، ای کریم
و اما در مورد بیت سوم چی یاد گرفتن از قبل
تعداد جملات چاره ی ما ساز که بی یاوریم هستیم) گر تو برانی ، به که روی آوریم
چیزهایی که سال سوم و چهارم آموزش دیدن
جمله امری که دستور یا خواهشی دارد
جمله خبری بی یاور هستیم
جمله پرسشی : به چه کسی روی آوریم

بیت چهارم:

تعداد جملات جز در تو قبله نخواهیم ساخت، اگر ننوازی تو ، که خواهد نواخت

و بیت پنجم

تعداد جملات یار شو ، ای مونس غم خوارگان چاره کن ، ای چاره بی چارگان
خوب دوستان طبق آنچه در سالهای قبل آموزش دیدن در این صفحه ما
تعداد جملات و شناسایی فعلها، متضادها، جملات خبری و پرسشی و امری را پیدا کردیم پس نمی تونیم بگیم فارسی پنجم دستور زبانی نداره و اما در مورد قالبهای شعری این که اصلا باید گفته بشه یا نه.

در سالهای گذشته دانش آموزان با دو آموزش روبرو بودن
مفهوم شعر به عنوان سخنی موزون و دارای آهنگ
برداشت یا مفهومی که از یک بیت شعر دارن ( مفهوم نه معنی کردن شعر )
پیدا کردن کلمات هم آوا ) چیزی به نام قافیه و ردیف گفته نشده )
پس طبق این آموزشهایی که داشتن لازم هست از بچه ها بخواهیم کلمات هم آوا رو پیدا کنن در این شعر:

کلمات هم آوا در شعر ستایش:

بیت اول: پیدا و توانا
بیت دوم بیم و کریم
بیت سوم: یاوریم و آوریم
بیت چهارم ساخت و نواخت
بیت پنجم غم خوارگان و بیچارگان
وقتی کلمات هم آوا در شعرها پیدا شد
قالب شعر رو بررسی کنید.

قالب شعر ستایش

مثنوی به معنی دوتایی یا دو تا دو تا پس در هر خط شعری یا هر بیت یا هر دو مصراع سازنده یک بیت کنار
هم دو کلمه ی هم آوا هست که در بیت دوم نیست
یعنی این شعر که هر بیت هم آوایی خودش را دارد مثنوی نام دارد
و در انتها کلمات هم آوایی که پیدا کردید رو قافیه معرفی کنید
شعر را برای بچه ها و با کمک خود بچه ها مفهومی معنی میکنیم یعنی حالتی نیست که شما دیکته کنید و بنویسن و بعد عین همون رو بخواهید ما مفهوم یک بیت رو در نظر داریم
چیزهایی که دانش آموزان از سالهای قبل یاد گرفتن رو باید هنگامی که کتاب فارسی پنجم رو باز می کنید بدونید.

تعريف جمله

تعریف فعل به عنوان قسمت اصلی
تعریف فاعل کننده کار
شناسایی مفعول
شناسایی صفت به عنوان کلمه ای که درباره این توضیح داده
همین طور زمان فعل ها
و انواع جمله های خبری و پرسشی و ... را قبلا یاد گرفتن و بر طبق اون علائم نگارشی رو استفاده کردن کمی با حروف ربط آشنا شدن با و - که – ولی - سپس و .... ام سال همه این موارد گفته میشه و کمی گسترده تر میشه.
همین کلماتی که از دو یا چند واژه هستند مقدمه ای بر شروع آشنایی با کلمات مرکب هست که امسال فقط با وجودش آشنا شدن نه اسمش و نه انواعش.
همین طور استفاده از ضمیر رو به جای تکرار اسم یاد میگیرن ولی اسمی از ضمیر نمی بریم
سال های قبل کلمات جمع و علائم جمع رو آموزش دیدن و امسال هم ادامه می دهیم.

یک تعریف مختصر برای قافیه

قافیه در پایان مصراع ها کلمات هم آهنگی وجود دارد که حروف انتهایی آنها مشترک و شبیه به هم است به نام
با توجه به آموخته های قبلی در این درس چه چیزهایی
داریم

واژه های هم معنی

از نظر لفظ متفاوت هستند ولی از نظر معنی و مفهوم
یکی هستند
مثل: تند و سریع : اول و آغاز
چیزی که در انتهای کتاب به عنوان واژه نامه داریم

واژه های متشابه

از نظر لفظ یکی هستند ولی از نظر مفهوم و املا متفاوت
خار و خوار؛ حیات و حیاط
و اما در مورد : تشبیه دوستان در سال چهارم سوالاتی داشتیم به این صورت موج مانند مادر گهواره را تاب می داد
بعد سوال بود که چه شباهتی بین موج و مادر داریم
خوب این شروع معرفی تشبیه کردن یا شباهت دادن دو کلمه به هم که در یک موضوع یا ویژگی مشترک هستند
در متن درس : تماشاخانه دقت کنید
این جهان دفتری است که خدای مهربان در آن به پاکی نگاشته و می نگارد
نمیخواد بگید تشبیه فقط بپرسید بین جهان و دفتر چه شباهتی هست
همانطور که دفتر جایی برای ثبت و زیبا نویسی هست پس جهان نیز به دفتر تشبیه شده که خدای مهربان این آفریده های زیبا را در آن نوشته است.
یا در جمله ابر ساکت در آسمان شنا می کند چرا آسمان به دریایی که ابر در آن شنا کند شباهت داده شده

بیت اول

تعداد جمله دو تا با فعل های گذشت و گشت
قافيه: گذشت و گشت

بیت دوم

تعداد جمله ۲ تا با فعلهای شد رنگ رنگ و زرد
شد
قافیه رنگ و قشنگ

بيت سوم

تعداد جمله ۲ تا با فعلهای ریخت و گسیخت
قافيه ریخت و گسیخت

بیت چهارم

تعداد جمله ۳ تا با فعلهای خشک شد بی آب شد و در خواب شد
قافیه بی آب و خواب

بیت پنجم

تعداد جمله ۲ تا با فعلهای کرد دهقان و کرد کوته

بیت ششم

تعداد جمله ۲ تا با فعل می رود و می شود
قافیه خاک و تاک
قافيه می رود و میشود

بیت هفتم

تعداد جمله ۳ با فعل میروید جوشد، می افتد به راه

بیت هشتم

تعداد جمله ۲ تا با فعل های آرد و سبز گردد
هم قافیه گیاه و راه
هم قافیه نارون و کهن

بيت نهم

تعداد جمله ها ۲ با فعل های گل بخندد و پر کند
هم قافیه بوته ها و را

بیت دهم

تعداد جمله ۲ تا باز می آید و باز می سازد
قافيه نغمه خوان و آشیان
قسمت خوانش فهم رو دقت کنید سوال کرده در بیت گل بخندد بر سر گل بوته ها منظور از خنده ی گل چیست منظور از خندیدن گل شکوفا شدن گل هست پس این هم شروعی برای این که گاهی جملات ما دارای معنی و مفهوم
دیگری هستند
نیازی نیست وارد مبحث کنایه و استعاره و.... بشیم
کتاب نگارش درس اول رو نگاهی کنیم

نشانه های ربط :

کلمه هایی که به تنهایی معنای کاملی ندارند و برای پیوند دادن دو جمله به کار می روند
تا - اگر - زیرا چون - سپس و و حروف ربط دیگر
در سال چهارم آشنایی دارند پس ما آموزش و تکمیل رو خواهیم داشت.
وقتی جمله دوم ادامه ی جمله اول هست پس حتما حروف ربطی مثل بعد و سپس کاربرد دارد.
متن درس را بخوانید ، سپس به سوالات پاسخ دهید.
وقتی جمله ی دوم حالت منفی به جمله اول داده از اما یا ولی استفاده را پیدا نکردم و ...
میکنیم مانند خیلی دنبال کتابم گشتم، اما آن آموزش بند نویسی صفحه ۱۰ و ۱۱ چه اهدافی دارد؟

اهداف صفحات ۱۰ و ۱۱

تصویر خوانی

دقت در جزئیات یک تصویر

توانایی توصیف آن تصویر در جملات مرتبط به آن

عدم استفاده از کلمات و جملات نوشتاری

استفاده از علائم نگارشی

توانایی در جمع بندی متن

تجسم يك صدا در ذهن

جزئیاتی که از آن صدا به ذهن می آید را روی کاغذ آورد

جملات مرتبط به موضوع استفاده شود

نشانه های نگارشی را رعایت کند

متن را به خوبی جمع بندی کند

توانایی در شروع با توجه به موضوع

میخواهیم در کل توانایی در استفاده از جملات مرتبط و پرهیز از تکرار و پراکنده گویی ،توانایی در جمع بندی و زیبا نویسی و استفاده از علائم نگارشی در بند نویسی ها مد نظر است.

آزمون درس اول فارسی پنجم دبستان


برچسب ها

مشاهده نظرات

دیدگاه ارزشمند شما

لطفا فیلدهایی که با * مشخص شده است را پر کنید، آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود