مام پلاستوضیح اهرم نوع دوم

منتشر شده توسط mamplus1 در 1399/04/02

اهرم نوع دوم :نیروی میاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک عروم پنجم ابتدایی


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;