برای دیدن محتوای سایت روی دکمه دسته بندی کلیک بفرمایید

دسته بندی

Breadcrumbs Image
1000025017.png

آزمون و نکات مهم درس اول تا هشتم فارسی دوم ابتدایی

در این پست نکات مهم درس اول تا هشتم فارسی دوم رو قرار دادبم، که برای مرور بسیار کاربردی است. در ادامه کاربرگ ها و آزمون هارو چاپ کنید و در اختیار دانش آموزانتون قرار بدید.

درس اول کتابخانه ی کلاس ما

اهداف

✓- تقویت مهارت های زبانی ( گوش کردن سخن گفتن، خواندن

و نوشتن)

✓آشنایی با کتابخانه تقویت روحیه ی مشارکت و همکاری، تغییر نگرش مثبت دانش آموزان به مطالعه ی کتاب، تقویت فرهنگ مطالعه.

نکات مهم

با افزودن هم به اوّل بعضی از کلمات میتوان ترکیب جدیدی ساخت. هم + سفر ← همسفر

هم + راه > همراه

اگر شکل (ه ه) در آخر کلمه ای صدای (۱) بدهد به آخر آن (ای) اضافه میشود.

خانه + ی⬅️ خانه ای

نامه+ ی⬅️ نامه ای

یادآوری: اگر شکل ( ه ه ) در پایان کلمه صدای ( هـ ) بدهد (ی) به آن اضافه میشود.

مثال :

کوه + ی⬅️ کوهی

پس کوه ای غلط است

درس دوم

اهداف

آشنایی با مسجد به عنوان نماد مسائل دینی آشنایی با فعالیت های مسجد تقویت روحیه ی مشارکت و همدلی

نکات مهم

با اضافه کردن بخش ( با ) به ابتدای بعضی از کلمات میتوان ترکیب جدید ساخت. مثال ← با ایمان با محبت با اهمیت با سلیقه - با ایمان

شکل (و) در کلمات ،مختلف صداهای متفاوت دارد.

در کلمات ورزش، دیوار (صدای « و »)

در کلمات جو ، نو (صدای «آ»)

در کلمات : دود، گردو (« او »)

در کلمات ،خواهش خواهر صدایی ندارد و خوانده نمی شود.

دزس سوم

اهداف

✓- ایجاد و تقویت علاقه مندی دانش آموزان بــه بهداشــــت فردی، ترویج فرهنگ مراقبت از خود و توجـه بـه ســــلامتی

✓فردی تقویت مهارت گوش کردن

نکات

✓با اضافه کردن ( بی ) به اوّل بعضی از کلمات میتوان ترکیب جدید ساخت.

مثال:

بی هنر: یعنی کسی که هنر ندارد. بی هدف یعنی کسی که هدف ندارد

در پایان بیشتر جمله ها نقطه ( . ) می گذاریم بعضی از جمله ها پرسشی هستند و آخر آنها علامت (؟) می گذاریم برای پرسشی کردن جمله از کلماتی مانند آیا چرا ، کدام و ....) استفاده می کنیم.

درس چهارم مدرسه ی خرگوشها

اهداف

✓- تقویت علاقه مندی به بهداشت گوش ها تشویق بــه

✓مشارکت در بحث گروهی

نکات مهم

کلمات هم معنی به دو یا چند کلمه گفته میشود که تقریباً معنای یکسانی دارند.

مثل آغاز شروع اول

هرگاه این علامت ( 1 ) در کلمات دیده شود ( ن) خوانده می شود.

مثل: : حتماً، معمولاً و .....

درس پنجم: چوپان درست کار

اهداف

✓تقویت روحیه ی درست کاری آشنایی با ضرب المثل ها و

کاربرد آن ها

نکات مهم

کلمات مخالف به کلماتی گفته میشود که معنای آنها برعکس یک دیگر است.

مثل شب .... روز

با اضافه کردن (ها) به بعضی کلمات میتوان آنها را جمع بست.

مثال: گل یعنی یک گل

گلها یعنی چند گل

درس ششم: کوشا و نوشا

اهداف

✓آموزش پایداری و مداومت در کارها آشنایی با اهمیت کار و

کوشش، علاقه مندی به کسب علم و دانش

نکات

بعضی از کلمات با هم در یک دسته قرار میگیرند و قسمت مشترکی دارند.

مثال خواستن خواستگار خواستیم قسمت مشترک ( خواست )

شکل ( ه ، ه ) در آخر بعضی از کلمه ها صدای (۱) و در آخر برخی کلمات صدای ( هـ ) -

می دهد.

مثال ،کاسه روزه جوجه ( صدای ا)

ماه، کلاه ده ( صدای هـ )

درس هفتم دوستان ما

اهداف

تقویت روحیه ی سپاسگزاری از خدمتگزاران جامعه، آشنایی یا برخی از خدمتگزاران جامعه شناخت خداونـــد بــه عنـوان خالق همه ی هستی

نکات مهم

با اضافه کردن ( ساز ) یا ( فروش ) به آخر بعضی کلمات می توان ترکیب های جدیدی ساخت که نام بعضی از شغل ها می باشند مثال

کلید+ ساز = کلیدساز

یخ + فروش = یخ فروش

برای اشاره به دور از کلمات ( آن، همــان ) و برای اشاره به نزدیک از کلمات ( این، همین )

استفاده می کنیم. مثال:

این کتاب آن کتاب

همین کتاب: یعنی کتابی که نزدیک است

همان کتاب : یعنی کتابی که دور است.

درس هشتم از همه مهربانتر

اهداف

تقویت روحیه ی محبت نسبت به دیگران، آشنایی با دعا و اهمیت آن، تقویت روحیه ی کمک به هم نوعان مخصوصاً | کوچک ترها، مدد گرفتن از خدا برای انجام کارها

نکات مهم

با بستگان پدر و مادر آشنا می شوید. مثال:

پدر

مادر

عمه

عمو

دایی

خاله

دختر عمو دختر عمه

دختر دایی

دختر خاله

پسر عمو

پسر عمه

پسردایی

پسر خاله

شکل (ی) در آخر بعضی از کلمات صدای ( آ ) می دهد. مثال:

حتى – مصطفی -هدی – موسی

 


برچسب ها

زهرا شیروانی

زهرا شیروانی

توضیحات بیشتر

مشاهده نظرات

دیدگاه ارزشمند شما

لطفا فیلدهایی که با * مشخص شده است را پر کنید، آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود