مام پلاستعادل و تقویتو هماهنگی عضلات

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/20

تمرین تعادلی.باعث تقویت عضلا و بهبود تعادل و هماهنگی عضات و حرکات می شود


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;