مام پلاسکاردرمانی و تقویت و تسهیل ایستادن

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/20

تمرین بالا را برای بهبود ایستادن و راه رفتن کودک انجام دهید.


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;