مام پلاسعروسک غذاهای سالم

منتشر شده توسط mamplus1 در 1399/03/20

طراحی هرم غذایی بصورت عروسک که هر طبقه از دامنش معرف قسمتی از هرم است واین باعث تثبیت یادگیری میگردد.علوم دوم ابتدایی


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;