مام پلاسضمیراشاره به نزدیک ، ضمیر اشاره به دور(بخش اول)

منتشر شده توسط mamplus1 در 1399/03/19

ضمیر اشاره به نزدیک (این _همین)ضمیر اشاره به دور(آن _همان) فارسی دوم ابتدایی


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;