مام پلاسآموزش سینه خیز

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/18

این تمرین باعث شکل گیری الگوهای حرکتی دستها و ستون فقرات می گردد.به تقویت عضلا ت کمربند شانه ایی کمک می کند.وبرای رشد سینه خیز و چهاردست وپا ضروری می باشد.به شکل درست انجام دهید


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;