مام پلاستعادل و حس عمقی

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/17

این تمرین باعث تقویت عضلات.تعادل بهتر.تقویت حس عمقی.هماهنگی حرکات درشت و..می گردد


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;