مام پلاستحمل وزن روی پا

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/16

کودک را کنار تخت قرار دهید تا بتواند بصورتی که بتواند به عنوان تکیه گاه از تخت برای ایستادن کمک بگیرد.سپس چهار پایه ایی کوچک را زیر یکی از پاهای کودک قرار دهیدتا وزن کودک به پای مقابل منتقل گردد سپس پای دیگر را روی چهار پایه قرار دهیدو تحمل وزن را با هر دو پا به ترتیب کار کنید.تمرین تحمل وزن برای ایستادن و راه رفتن مرحله ایی بسیار مهم و ضروری می باشد


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;