مام پلاستدریس نشانه _ ُ استثناء

منتشر شده توسط mamplus1 در 1399/03/04

تدریس نشانه و که درشکل خوانداری بصورت _ ُ تلفظ می شود _ ُ استثتاء فارسی اول ابتدایی


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;