مام پلاستسهیل رشد

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/15

کودک را در حالت خوابیده به شکم روی پارچه ایی نرم بگذارید وبه آرامی به اطراف حرکت دهید.باعث تقویت عضلات گردن،تنه،ودست ها میشود و اولین مراحل حرکتی کودک کسب می کردد


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;