مام پلاس


0 1400/08/14 مهسا آسترکی
0 1400/05/04 مهسا آسترکی

وقتی کودکان بیش فعال دروغ می گویند!

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1400/03/24 مهسا آسترکی

کودکان بیش فعال چه مشکلاتی دارند؟ بخش اول

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1400/01/15 مهسا آسترکی

تفاوت کودکان بیش فعال با کودکان با انرژی بالا

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/12/26 مهسا آسترکی