مام پلاستحمل وزن روی یک پا

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/20

این تمرین باعث تقویت تحمل وزن روی یک پامی شود.که مرحله ایی ضروری یرای راه رفتن می باشد


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;