مام پلاسجمع و تفریق های فرایندی عددهای سه رقمی

منتشر شده توسط mamplus1 در 1399/03/18

جمع و تفریق های فرایندی به کمک شکل و به صورت روش فرایندی


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;