مام پلاسآموزش و تسهیل راه افتادن وقدم برداشتن

منتشر شده توسط مجیدظفری در 1399/03/16

کودک را تشویق کنید اطراف صندلی بچرخد.این تمرین باعث بهبود تعادل و قدم برداشتن کودک می شود.این تمرین در ابتدای راه افتادن کودک تمرین مناسبی می باشد


این مطلب را نیز بخوانید
;
نظرات ارزشمند کاربران
    مشاهده نظرات
    مشاهده نظرات
;