مام پلاسدرباره نویسنده


برای دیدن توضیحات بیشتر کلیک کنید

داروی ریسپریدون

منتشر شده توسط مبینا جاجرمی در يكشنبه, 22 نوامبر 2020
9 0 کاردرمانگر مبینا جاجرمی

ویژگی های پست :

    مشاهده نظرات
کاردرمانی،اوتیسم،ریسپریدون،داروها در کاردرمانی،دارو ناتوانی ذهنی بیش_فعالی توجه و تمرکز

مطالب مشابه