مام پلاسنوع مطالب


 ;

چگونه رفتار کنیم که فرزندان شما نیز چنین رفتار کنند

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/06/09 مریم‌ طهماسبی

4 روش اصلی تربیت فرزندان

منبع:فائزه جرفی
0 1401/02/12 فائزه جرفی

8 راهکار برای مقابله با حسادت در کودکان

منبع:نرگس بدخشان کارشناس ارشد مشاوره خانواده
1 1400/11/17 نرگس بدخشان

آموزش راهکارهایی برای کمک به کودکان مبتلا به اضطراب

منبع:نرگس بدخشان کارشناس ارشد مشاوره خانواده
1 1400/10/12 نرگس بدخشان
0 1400/10/06 فائزه جرفی
0 1400/09/28 سید مجتبی فقیهی
2 1400/07/26 فائزه جرفی

اختلال سلوک

منبع:فاطمه عیدی، کارشناس روان شناسی
0 1400/07/24 فاطمه عیدی

مداخلات کاردرمانی برای رفتار با کودکان لجباز

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند
5 1400/06/30 نسترن عبدالوند
11 1400/06/16 لادن هاشمی

ارتباط خوب با نوزادان و کودکان

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روان شناسی
0 1400/06/08 مریم‌ طهماسبی