مام پلاسویدیو آموزشی مرور اعداد، ریاضی پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/06/16 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی ، بازی

منبع:مرکز کودک ایرانی
0 1401/06/07 کودک ایرانی

ویدیوی آموزش اشکال هندسی، مربع، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، پیش دبستانی
0 1401/05/20 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی اشکال هندسی، مثلث، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/05/18 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی مفهوم فارسی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، فارسی پیش دبستانی
0 1401/05/09 کودک ایرانی

ویدیوی اموزشی تبدیل ریال به تومن، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/09/25 ریحانه رضایی
0 1400/01/13 mamplus1

داستان کمتری ، بیشتری،مساوی

منبع:خانم ناهید افشار، مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/13 mamplus1

شعر کمتر ،بیشتر،مساوی

منبع:خانم ناهید افشار ،مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/12 mamplus1

آموزش رنگ نارنجی با قصه ی زیبا

منبع:خانم ناهید افشار،مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/12 mamplus1