مام پلاس


0 1401/05/16 محدثه مام پلاس

کاربرد آب درمانی در مداخلات کاردرمانی

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری با استفاده ازمقالات
0 1400/08/07 شقایق قویدل حیدری

اسب درمانی، شیوه نوین مداخله در کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند«psychotherapy among adolescent with ACEs»
5 1400/07/18 نسترن عبدالوند

کاردرمانی وروش درمانی پکس

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری با استفاده ازمقالات
0 1400/07/15 شقایق قویدل حیدری

مداخلات کاردرمانی برای رفتار با کودکان لجباز

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند
5 1400/06/30 نسترن عبدالوند

داروی فنی توئین و کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
2 1400/06/29 ملیکا بخشی

تاثیر قرص ریسپریدون در کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1400/06/21 ملیکا بخشی

داروی ملاتونین

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر
0 1400/06/18 زهرا ابراهیمی نژاد

داروها در کلینیک کاردرمانی، کلونیدین

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند
1 1400/06/12 نسترن عبدالوند

بهترین روش درمان اوتیسم

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1400/06/11 فریده امیر احمدی