مام پلاساسب درمانی، شیوه نوین مداخله در کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند«psychotherapy among adolescent with ACEs»
1 1400/07/18 نسترن عبدالوند

کاردرمانی وروش درمانی پکس

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری با استفاده ازمقالات
0 1400/07/15 شقایق قویدل حیدری

مداخلات کاردرمانی برای رفتار با کودکان لجباز

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند
3 1400/06/30 نسترن عبدالوند

داروی فنی توئین و کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
2 1400/06/29 ملیکا بخشی

اختلال وسواسی-جبری درکودکان چیست؟

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری برگرفته از مقالات وسایت healthline
0 1400/06/22 شقایق قویدل حیدری

تاثیر قرص ریسپریدون در کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1400/06/21 ملیکا بخشی

داروی ملاتونین

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر
0 1400/06/18 زهرا ابراهیمی نژاد

داروها در کلینیک کاردرمانی، کلونیدین

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند
1 1400/06/12 نسترن عبدالوند

ایا بچه ی اوتیسم عادی میشود ؟ بهترین روش درمان اوتیسم _ کاردرمانی در اوتیسم

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1400/06/11 فریده امیر احمدی

مصرف ریتالین و تاثیرات ان در کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1400/06/11 ملیکا بخشی