مام پلاستمرینی ساده برای اموزش تقویت ادراک فضایی و مهارت جهت یابی در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج تراپیست شکیبا رحیمی
1 1400/05/15 سینا طوسی

چرا بچم رنگ ها رو اشتباه میگه

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج کاردرمانی توان آفرین
2 1400/05/15 مبینا جاجرمی

آموزش جهت یابی به کودکان در اتاق تاریک کاردرمانی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تمرین جهت یابی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

آموزش اندازه ها هماهنگی چشم و دست

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

شناخت اعضای بدن و جهت یابی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
1 1399/11/02 فریده امیر احمدی

آموزش جهات

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

آموزش رنگ ها برای کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

الگویابی با اشکال هندسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ متخصص کاردرمانی کودکان
5 1399/10/30 فریده امیر احمدی

اولین گام جهت اموزش رنگ ها

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم رفیعی
0 1399/10/29 فریده امیر احمدی

شناخت اشکال هندسی و تقویت حافظه کاری

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم رفیعی
0 1399/10/29 فریده امیر احمدی