مام پلاس


18 1400/05/19 ملیکا بخشی

مهارت نوشتن فرزند من

منبع:بر گرفته از کتاب مشکلات نوشتاری کودکان,کاردرمانگر نسترن عبدالوند
2 1400/05/11 نسترن عبدالوند

نحوه ی صحیح مداد گرفتن در حروف انگلیسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج دکتر ساحل فرخی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

هماهنگی ظریف با ماکارونی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تمرین ماز با برچسب

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودکان تقویت زبردستی با برچسب

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تمرین نقطه خط با هدف درمان درشت نویسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست در کودکان و 15 بازی برای بهبود آن

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1399/10/18 فریده امیر احمدی

مهارت های ظریف و دست ورزی در کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی کتاب 118بازی و تمرین برای تکامل کودکان
0 1399/10/12 فریده امیر احمدی

چرا نوشته های کودکم بد خط کمرنگ هستند؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.فریده امیراحمدی تراپیست،عکس ها از صفحه OT with us
0 1399/09/07 سوگند لطفی