مام پلاس30 کاربرگ اموزش اعداد و تقابل یک به یک

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/30 فریده امیر احمدی

ویدئوی جذاب آموزش اعداد

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/13 فریده امیر احمدی
0 1400/07/28 ملیکا بخشی

آموزش اعداد در کاردرمانی با روشی بامزه

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/07/27 فریده امیر احمدی

آموزش اشکال هندسی در کاردرمانی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/07/26 فریده امیر احمدی
0 1400/07/15 سینا طوسی

معرفی بازی اکتشاف بازی تا و کاربرد آن در کاردرمانی کودکان

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تمرین شناختی تقویت حافظه ی فعال یا حافظه ی کاری کودک با اشکال هندسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری، ویرایش : مریم جرفی 1401/5/29
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی