مام پلاس


0 1401/08/24 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی تقویت هوش فضایی کودک،

منبع:کودک ایرانی، آموزگاران پیش دبستانی
0 1401/08/15 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی ساختن کاردستی، پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/08/03 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی آموزش فن بیان،پیش دبستانی

منبع:لیلی نیکخو: آموزگار اول ابتدایی
0 1401/08/02 لیلی نیکخو

ویدیو ی آموزشی، تقویت سرعت عمل کودک، پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/06/25 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی اختلالات وارونه، فارسی پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، فارسی پیش دبستانی
0 1401/06/21 کودک ایرانی

ویدیوی آموزش به دست گرفتن مداد، پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، پیش دبستانی
0 1401/06/19 کودک ایرانی

آموزش حواس پنجگانه به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/06/13 فریده امیر احمدی

مهارت های اجتماعی در کودکان

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/03/24 ملیکا بخشی

آموزش چپ و راست به کودکان پیش دبستانی همراه با داستان

منبع:سرکار خانم دنیا پیر ظهیری مقطع پیش دبستانی
0 1401/02/08 دنیا پیر ظهیری
1 1401/01/17 mamplus1

قصه ی عمو نوروز و ننه سرما ، 6 شعر کودکانه و 8 کتاب برای عیدی دادن به بچه ها

منبع:مریم جرفی ، کارشناس روان شناسی ، بخش آموزش وب سایت مام پلاس
0 1400/12/25 mamplus1