مام پلاسنوع مطالب
آموزش تعویض پوشک بچه

منبع:فائزه جرفی
0 2021/04/04 فائزه جرفی
0 2021/04/04 فائزه جرفی

عوض کردن پوشک نوزاد

منبع:فائزه جرفی ، برگرفته از پیج خانم مژده شاه نعمت الهی
0 2021/04/02 فائزه جرفی

طریقه تعویض پوشک نوزاد

منبع: فائزه جرفی ، برگرفته از پیج خانم مژده شاه نعمت الهی
0 2021/03/23 فائزه جرفی

انتخاب پوشک بچه مناسب و میزان مصرف

منبع:فائزه جرفی ، برگرفته از پیج خانم مژده شاه نعمت الهی
0 2021/03/06 فائزه جرفی

قطع شیر شب نوزاد ( شیر خشک)

منبع:گردآورنده فائزه جرفی
4 2020/10/21 فائزه جرفی

جدا کردن اتاق خواب کودک

منبع:خانم دکترمراد حاصلی
0 2020/10/19 فائزه جرفی

جدا کردن اتاق خواب کودک

منبع:یاسمن سجادیان ( روانشناس کودک)
0 2020/10/17 فائزه جرفی

از پوشک گرفتن کودک

منبع:ثریا علوی نژاد (روانشناس نوزاد، کودک و بارداری)
0 2020/10/17 فائزه جرفی

جدا کردن اتاق خواب کودک

منبع:ثریا علوی نژاد ( روانشناس نوزاد، کودک وبارداری)
1 2020/10/17 فائزه جرفی

دندان قروچه در کودکان

منبع:فیروزه عطایی روانشناس کودک
0 2020/09/28 مجیدظفری