مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی غربالگری ها و ارزیابی(چک لیست ها)


آزمون سنجش مدارس

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر،عالیه غلامی کارشناس کاردرمانی
13 0 2020/11/28 سوگند لطفی
9 0 2020/11/22 سینا طوسی
15 0 2020/11/22 سینا طوسی

توانبخشی قلبی

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.برگرفته از تحقیقات استاد مهدی زاده و صادق ادبی،سکینه همتیان،فاطمه همتی
7 0 2020/11/21 سوگند لطفی

آیا فرزندم بیمار است؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
8 0 2020/11/09 فریده امیر احمدی

خصوصیات بیش حسی و کم حسی لامسه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
7 0 2020/11/02 فریده امیر احمدی

روش های تشخیص و ارزیابی دررفتگی مادرزادی لگن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی - سمیه هدایتی
11 0 2020/10/30 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در دررفتگی مادرزادی لگن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی - سمیه هدایتی
12 0 2020/10/29 فریده امیر احمدی