مام پلاسچگونه والدین مدرنی باشیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روان شناسی عمومی
0 1401/04/07 مریم‌ طهماسبی
0 1401/04/06 فائزه جرفی
0 1400/09/28 سید مجتبی فقیهی

مقایسه کودک با سایر کودکان

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/12/03 مهسا آسترکی

چگونه به فرزند خود نظم و احترام را آموزش دهیم ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/08/25 مهسا آسترکی

رفتار های جلب توجه کننده کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
0 1399/06/23 مجیدظفری

پافشاری کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
0 1399/06/23 مجیدظفری

مقایسه کردن کودکان کودکان

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
0 1399/06/23 مجیدظفری

صدا زدن کودک باصفات

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک
0 1399/06/23 مجیدظفری

رفتار یکسان پدر و مادر با کودک

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
0 1399/06/23 مجیدظفری

تاثیر پدر بر تربیت کودک

منبع:شهرزاد رجبی روانشناس کودک و نوجوان
0 1399/06/22 مجیدظفری

هرگز به کودک اجازه ندهید شما رو کتک بزند

منبع:لیلا مبینی روانشناس کودک و نوجوان
0 1399/06/21 مجیدظفری