مام پلاسنارساخوانی

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

چرا زبون کتابا رو نمیفهمم ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/18 فریده امیر احمدی

بچه ی من نمیتونه نشانه هارو ترکیب کنه

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 1399/09/01 mamplus1

کندخوانی و راه حل های پیشنهادی

منبع:خانم سحر صفری،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/08/15 mamplus1

درمان اختلال روان خوانی

منبع:خانم سمانه نورانی،آموزگار اول ابتدایی
0 1399/08/12 mamplus1

مشکل در نوشتن و روخوانی و راه حل آن

منبع:خانم سمانه نورانی،آموزگارپایه اول ابتدایی
0 1399/08/12 mamplus1

تقویت پردازش ذهنی

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر
0 1399/07/03 mamplus1

بازی اصلاح کند خوانی

منبع:خانم‌سولماز حقیقی ، مشاور دبستان مفاخر
0 1399/07/03 mamplus1

تپق زدن و راه های بهبود

منبع:خانم صدیقی آموزگار پایه ی چهارم ابتدابی
0 1399/04/27 mamplus1