مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی اختلالات خواندن


0 2021/01/07 فریده امیر احمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

چرا زبون کتابا رو نمیفهمم ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

تعریف اختلالات خواندن و نوشتن در کودکان - پست شماره 2

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ بسته اموزشی اختلال خواندن و نوشتن دانشگاه علوم پزشکی تبریز
0 2020/12/26 فریده امیر احمدی

بچه ی من نمیتونه نشانه هارو ترکیب کنه

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 2020/11/21 mamplus1

اختلال خواندن

منبع:سینا طوسی،کاردرمانگر
0 2020/11/15 سینا طوسی

کندخوانی و راه حل های پیشنهادی

منبع:خانم سحر صفری،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2020/11/05 mamplus1

درمان اختلال روان خوانی

منبع:خانم سمانه نورانی،آموزگار اول ابتدایی
0 2020/11/02 mamplus1

مشکل در نوشتن و روخوانی و راه حل آن

منبع:خانم سمانه نورانی،آموزگارپایه اول ابتدایی
0 2020/11/02 mamplus1

تقویت پردازش ذهنی

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر
0 2020/09/24 mamplus1

بازی اصلاح کند خوانی

منبع:خانم‌سولماز حقیقی ، مشاور دبستان مفاخر
0 2020/09/24 mamplus1

تپق زدن و راه های بهبود

منبع:خانم صدیقی آموزگار پایه ی چهارم ابتدابی
0 2020/07/17 mamplus1