مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی تقویت توجه و تمرکز


آموزش تقارن بوسیله بازی، پیش دبستان و اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش ، آموزگار اول ابتدایی
2 1400/06/23 طاهره نیکومنش

بازی تقویت انگشتان دست، پیش دبستان و ورودی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش ، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/06/22 طاهره نیکومنش
0 1400/06/07 mamplus1

بازی خلاقیت و تمرکزو هماهنگی چشم و دست

منبع:مهدکودک گلهای ناز ، با مدیریت خانم نیکخو
0 1400/03/08 mamplus1

بازی برای تقویت دقت و تمرکز، دوره ی پیش دبستانی

منبع:خانم رنجبر، پیش دبستانی لاله، شهر آمل
0 1400/02/02 mamplus1
0 1400/01/13 mamplus1

بازی جهت افزایش دقت ، تمرکز و توجه کودک

منبع:دبستان مفاخر علوم ایران
0 1400/01/11 mamplus1

بازی حافظه ی فعال

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

بازی ماز

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

بازی ساده جهت تقویت توجه و تمرکز کودک

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

آموزش با ریتم و آهنگ

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

بازی افزایش تمرکز، دقت و توجه

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1