مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی تقویت توجه و تمرکز


ایده برای تمرین جهت یابی

منبع:دبستان مفاخر علوم ایران
0 2020/11/29 mamplus1
9 0 2020/11/27 سینا طوسی

بازی با رنگ جهت افزایش دقت دیدارب،تشخیص رنگ ها،افزایش تمرکز

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
3 0 2020/11/25 mamplus1

تمرینات پیش نیاز مدارس

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
23 0 2020/11/03 فریده امیر احمدی

بازی هایی برای تقویت حافظه دیداری و دقت و تمرکز

منبع:خانم سمانه نورانی ،آموزگار اول ابتدایی
6 0 2020/11/02 mamplus1

بازی جهت افزایش دقت و تمرکز

منبع:خانم دورانی آموزگار سوم ابتدایی
14 0 2020/10/15 mamplus1

الگوسازی با شابلون

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر علوم ایران
15 0 2020/09/24 mamplus1

تقویت ضعف در مهارتهای ادراکی با بازی الگویابی(جهت یابی )

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر
14 0 2020/09/24 mamplus1

هر کدام از واژه های توجه ،تمرکز و دقت به چه معناست؟

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
16 0 2020/08/28 mamplus1

تقویت تمرکز

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
21 0 2020/08/28 mamplus1
21 0 2020/07/22 mamplus1