مام پلاسنوع مطالبتقویت پردازش ذهنی

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر
1 0 24/09/2020 mamplus1

تقویت پردازش ذهنی

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر
1 0 24/09/2020 mamplus1

بازی اصلاح کند خوانی

منبع:خانم‌سولماز حقیقی ، مشاور دبستان مفاخر
2 0 24/09/2020 mamplus1

اختلالات یادگیری یعنی چی

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
7 0 29/08/2020 mamplus1

سبک های یادگیری در کودکان

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
6 0 29/08/2020 mamplus1