مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی اختلالات یادگیری


چرا فرزندم مشکل نوشتن دارد و نوشته هایش بد خط،کمرنگ و غیر قابل خواندن هستند؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.فریده امیراحمدی تراپیست،عکس ها از صفحه OT with us
12 0 2020/11/27 سوگند لطفی
5 0 2020/11/27 سوگند لطفی

حافظه کاری چیست؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر
3 0 2020/11/27 سوگند لطفی

حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
6 0 2020/11/27 سینا طوسی

فنوباربیتال

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر
8 0 2020/11/21 سوگند لطفی

ثبات شکل

منبع:سینا طوسی،کادرمانگر
15 0 2020/11/15 سینا طوسی

اختلال خواندن

منبع:سینا طوسی،کاردرمانگر
9 0 2020/11/15 سینا طوسی

چراکودک نمیتواند در یک اتاق شلوغ اسباب بازی های خودرا پیدا کند.

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر-پرستو ملائی کارشناس کاردرمانی
11 0 2020/11/15 سوگند لطفی

بازی هایی برای تقویت حافظه دیداری و دقت و تمرکز

منبع:خانم سمانه نورانی ،آموزگار اول ابتدایی
5 0 2020/11/02 mamplus1

اختلالات یادگیری یعنی چی

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
19 0 2020/08/29 mamplus1

سبک های یادگیری در کودکان

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
17 0 2020/08/29 mamplus1