مام پلاسنوع مطالبفهرست مطالب


اختلالات یادگیری یعنی چی

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
6 0 29/08/2020 mamplus1

سبک های یادگیری در کودکان

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
5 0 29/08/2020 mamplus1

هر کدام از واژه های توجه ،تمرکز و دقت به چه معناست

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
5 0 28/08/2020 mamplus1

تقویت تمرکز

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
7 0 28/08/2020 mamplus1

تقویت دقت دیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
5 0 28/08/2020 mamplus1

تقویت حافظه ی شنیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
5 0 28/08/2020 mamplus1

تقویت دقت شنیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش، روان شناس ، نویسنده و شاعر کودک ، آموزگار پایه ی دوم ابتدایی
5 0 28/08/2020 mamplus1

کند نویسی و تقویت سرعت عمل

منبع:خانم نرجس نوربخش روان شناس نویسنده و شاعر کودک ،آموزگار دوم ابتدایی
5 0 28/08/2020 mamplus1