مام پلاسچرا زبون کتابا رو نمیفهمم ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/18 فریده امیر احمدی

دیسلکسیا یا اختلال خواندن چیست ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ سینا طوسی
0 1399/10/07 فریده امیر احمدی

اساسی ترین عوامل در یادگیری کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1399/10/07 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در اختلالات یادگیری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
4 1399/10/07 فریده امیر احمدی

چراکودک نمیتواند در یک اتاق شلوغ اسباب بازی های خودرا پیدا کند

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر-پرستو ملائی کارشناس کاردرمانی
0 1399/08/25 سوگند لطفی

بازی هایی برای تقویت حافظه دیداری و دقت و تمرکز

منبع:خانم سمانه نورانی ،آموزگار اول ابتدایی
0 1399/08/12 mamplus1

اختلالات یادگیری یعنی چی

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
0 1399/06/08 mamplus1

سبک های یادگیری در کودکان

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
0 1399/06/08 mamplus1

تقویت تمرکز

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
0 1399/06/07 mamplus1

تقویت حافظه ی شنیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
0 1399/06/07 mamplus1

کند نویسی و آموزش تقویت سرعت عمل به کودک

منبع:خانم نرجس نوربخش روان شناس نویسنده و شاعر کودک ،آموزگار دوم ابتدایی
0 1399/06/07 mamplus1

تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم نگین معلم اول
0 1399/05/21 mamplus1