مام پلاستمرین جهت یابی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

مهارت نوشتن فرزند من

منبع:کتاب مشکلات نوشتاری کودکان
0 2021/08/02 نسترن عبدالوند

نحوه ی صحیح مداد گرفتن در حروف انگلیسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج دکتر ساحل فرخی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

اموزش اشکال هندسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

هماهنگی ظریف با ماکارونی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

آموزش اندازه ها هماهنگی چشم و دست

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

چسباندن برچسب ها تقویت حرکات ظریف

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

تقویت مهارتهای ظریف با برچسب چسباندن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

شناخت اعضای بدن و جهت یابی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

آموزش جهات

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی