مام پلاس30 کاربرگ اموزش اعداد و تقابل یک به یک

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/30 فریده امیر احمدی

ویدئوی جذاب آموزش اعداد

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/13 فریده امیر احمدی
0 1400/07/28 ملیکا بخشی

آموزش اعداد در کاردرمانی با روشی بامزه

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/07/27 فریده امیر احمدی

آموزش اشکال هندسی در کاردرمانی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/07/26 فریده امیر احمدی

کاردرمانی و اختلالات دیکته نویسی درکودکان

منبع:برگرفته ازکتاب درمان اختلالات دیکته نویسی نوشته ی دکتر مصطفی تبریزی
0 1400/07/24 شقایق قویدل حیدری
0 1400/07/15 سینا طوسی
18 1400/05/19 ملیکا بخشی

تمرینی ساده برای اموزش تقویت ادراک فضایی و مهارت جهت یابی در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج تراپیست شکیبا رحیمی
1 1400/05/15 سینا طوسی

چرا بچم رنگ ها رو اشتباه میگه

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج کاردرمانی توان آفرین
2 1400/05/15 مبینا جاجرمی

آموزش جهت یابی به کودکان در اتاق تاریک کاردرمانی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی