مام پلاسنوع مطالب
اهمیت کاردرمانی در گفتار

منبع: Iuzzini-Seigel J. Motor performance in children with childhood apraxia of speech and speech sound disorders
0 1400/06/26 مبینا اسحاقی

اختلال وسواسی-جبری درکودکان چیست؟

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری برگرفته از مقالات وسایت healthline
0 1400/06/22 شقایق قویدل حیدری

آموزش سوالات سنجش کلاس اولی ها به زبان کودکانه

منبع:خانم سمیه روحی،آموزگار اول و پیش دبستان ، مولف کتاب کودک
2 1400/06/16 mamplus1
4 1400/06/02 ملیکا بخشی

چرا کودکم اینقدر بدخط مینویسد؟

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
17 1400/05/19 ملیکا بخشی

تمرینی ساده برای اموزش تقویت ادراک فضایی و مهارت جهت یابی در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج تراپیست شکیبا رحیمی
0 1400/05/15 سینا طوسی

چرا بچم رنگ ها رو اشتباه میگه

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج کاردرمانی توان آفرین
2 1400/05/15 مبینا جاجرمی

تمرین جهت یابی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

توجه انتخابی در کودکان یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

مداخلات اتاق تاریک برای اختلالات یادگیری برای درس فارسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی