مام پلاسنوع مطالب7 0 2020/11/27 سینا طوسی

حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
5 0 2020/11/27 سینا طوسی

حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
5 0 2020/11/27 سینا طوسی

تجزیه رفتار و تحلیل کاربردی (aba) چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
27 0 2020/10/24 مهسا آسترکی

روش سان رایز(son rise) چیست؟؟(ویژه والدین کودکان اوتیستیک)

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
12 0 2020/10/23 مهسا آسترکی
13 0 2020/10/21 فائزه جرفی
8 0 2020/10/20 فائزه جرفی

جدا کردن اتاق خواب کودک

منبع:خانم دکترمراد حاصلی
10 0 2020/10/19 فائزه جرفی

رفتارهای تکراری در اوتیسم و انواع آن

منبع:مهسا استرکی /رفتار درمان کودک
48 0 2020/10/18 مهسا آسترکی

جدا کردن اتاق خواب کودک

منبع:یاسمن سجادیان ( روانشناس کودک)
15 0 2020/10/17 فائزه جرفی

از پوشک گرفتن کودک

منبع:ثریا علوی نژاد (روانشناس نوزاد، کودک و بارداری)
15 0 2020/10/17 فائزه جرفی