مام پلاسچگونه رفتار کنیم که فرزندان شما نیز چنین رفتار کنند

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/06/09 مریم‌ طهماسبی

چگونه والدین مدرنی باشیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روان شناسی عمومی
0 1401/04/07 مریم‌ طهماسبی
0 1401/04/06 فائزه جرفی
0 1400/09/28 سید مجتبی فقیهی

کودکم مفهوم زمان را نمیداند !

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
1 1400/04/03 مهسا آسترکی

دو تربیتی شدن کودک

منبع:رفتار درمانگر کودک : مریم عبدالخانی
0 1400/01/30 مریم عبدالخانی

مقایسه کودک با سایر کودکان

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/12/03 مهسا آسترکی

اختلال تعامل اجتماعی ممنوع در کودکان چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 1399/12/01 مهسا آسترکی

روش مونته سوری

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر
0 1399/11/03 مهسا آسترکی

آموزش احساسات بخش اول 1

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر
1 1399/11/02 مهسا آسترکی

چرا بروز احساسات در کودکان مهم است ؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
1 1399/10/25 مهسا آسترکی