مام پلاسهدیه های آسمانی دوم ،چه مواقعی وضو میگیریم

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 2020/11/30 mamplus1

هدیه های آسمانی، درس هفتم، نماز در کوهستان ، چهارم ابتدایی

منبع:خانم فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی،بابلسر
1 0 2020/11/29 mamplus1

آزمون سنجش مدارس

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر،عالیه غلامی کارشناس کاردرمانی
9 0 2020/11/28 سوگند لطفی

آزمون سنجش مدارس

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر،عالیه غلامی کارشناس کاردرمانی
9 0 2020/11/28 سوگند لطفی

حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
5 0 2020/11/27 سینا طوسی

تمرین های ورودی پایه اول

منبع:خانم نگین حسینی،آموزگار اول ابتدایی، رشت
2 0 2020/11/19 mamplus1

طرز صحیح کار خط کش

منبع:خانم نگین حسینی،آموزگار اول ابتدایی، رشت
1 0 2020/11/18 mamplus1

جشن قرآن مجازی،پایه اول

منبع:خانم نگین حسینی،آموزگار اول ابتدایی، رشت
2 0 2020/11/18 mamplus1

جلسه چهارم‌قران ، درس اول ،پایه دوم ابتدایی

منبع:خانم نیازی ،آموزگار دوم ابتدایی،امل
3 0 2020/11/17 mamplus1

جلسه دوم قران ،دوم ابتدایی

منبع:خانم نیازی،آموزگار دوم ابتدایی ،امل
4 0 2020/11/17 mamplus1

درس سوم هدیه های آسمانی، دوم ابتدایی

منبع:سرکار خانم نیازی ،آموزگار دوم ابتدایی،امل
3 0 2020/11/17 mamplus1

هدیه های آسمانی ،شعر صفحه ۱۸،پایه سوم

منبع:خانم مهسا حاتمی آموزگار سوم و چهارم ابتدایی
3 0 2020/11/09 mamplus1